กำหนดการ

วันที่ 9 ธันวาคม 2563

นำเสนอ Concept การแสดงงานประจำปี ACL CHARITY NIGHT ประจำปี 2563 ทุกระดับชั้น

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-15.30 นำเสนอ Concept การแสดงงานประจำปี ACL CHARITY NIGHT ประจำปี 2563 ทุกระดับชั้น  ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 37 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 งานกิจกรรมประจำปี CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2563

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 งานกิจกรรมประจำปี CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2563
- 6.6 งานกิจกรรมประจำปี CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 14 พ.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประจำปี CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับที่ปรึกษากิจกรรม (วันที่ 13 พ.ย. 2563)
- นำเสนอ Concept การแสดงงานประจำปี ACL CHARITY NIGHT ประจำปี 2563 ทุกระดับชั้น (วันที่ 9 ธ.ค. 2563)
- นำเสนอ Concept การแสดงงานประจำปี ACL CHARITY NIGHT ประจำปี 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (วันที่ 16 ธ.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม Charity Night 2020 (ฝ่ายการแสดง) (วันที่ 26 ม.ค. 2564)
- งานกิจกรรมประจำปี CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 19 ก.พ. 2564)
- งานกิจกรรมประจำปี CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 20 ก.พ. 2564)
- สิ้นสุด 6.6 งานกิจกรรมประจำปี CHARITY NIGHT ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep