กำหนดการ

วันที่ 14 กันยายน 2563

CEP Vocabulary building activity "Crossword Game"

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องสมุดCEP)

เวลา กิจกรรม สถานที่
06.30-07.30 ดำเนินกิจกรรมการเล่น Crossword  ห้องสมุด CEP อาคารอัสสัมชัญ
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- CEP Outdoor Exploring Camp20 (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ Cambridge ESOL Examinations ครั้งที่1 (วันที่ 16 เม.ย. 2563)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- Vocabulary building "Crossword Game" (วันที่ 14 ก.ย. 2563)
- CEP Vocabulary building activity "Crossword Game" (วันที่ 14 ก.ย. 2563)
- CEP Outdoor Exploring Camp20 (วันที่ 2 ต.ค. 2563)
- การสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ Cambridge ESOL Examinations ครั้งที่1 (วันที่ 13 พ.ย. 2563)
- การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ครั้งที่ 1/2563 งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 (วันที่ 28 พ.ย. 2563)
- Filipino Teacher training “Accent Reduction” (วันที่ 30 พ.ย. 2563)
- อบรมจิตวิทยาเบื้องสำหรับการสอนและดูแลเด็กสำหรับครูผู้สอนชาวต่างประเทศ (วันที่ 9 ม.ค. 2564)
- CEP Outdoor Exploring Camp20 (วันที่ 25 ก.พ. 2564)
- สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ CEPโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานโครงการพิเศษ CEP


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep