กำหนดการ

วันที่ 3 สิงหาคม 2563

กิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-R วางทุกงานอ่านทุกคน อ่านพร้อมกันก่อนเคารพธงชาติ (ตลอดปีการศึกษา ของทุกๆเช้าวันจันทร์)

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - รูปภาพ
  - รูปภาพ
  - รูปภาพ
  - รูปภาพ
  - รูปภาพ
  - รูปภาพ

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : -


แผนงาน : รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาตามนโยบายของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep