กำหนดการ

วันที่ 4 มกราคม 2564

กิจกรรมแต้มรักการอ่าน

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องสมุด)

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : -

รายการกำหนดการของขั้นตอน


- 6.6 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แนะนำหนังสือและการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่จูงใจให้ครูและนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดและการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 ก.ค. 2563)
- กิจกรรมหนังสือเปลี่ยนมือ (บริจาคหนังสือ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 24 ก.ค. 2563)
- กิจกรรมแต้มรักการอ่าน (วันที่ 4 ม.ค. 2564)
- 6.6 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แนะนำหนังสือและการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่จูงใจให้ครูและนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดและการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบตามมาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาตามนโยบายของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep