กำหนดการ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ บัญชีและการเงินในระบบ SWIS โดยวิทยากรจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-15.00 อบรมเชิงปฏิบัติการ บัญชีและการเงินในระบบ SWIS โดยวิทยากรจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องการเงิน)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : บริหารจัดการบัญชีและงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน มาตรฐานการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และมาตรฐานการบัญชี

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบัญชีและงบประมาณ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep