กำหนดการ

วันที่ 16 มกราคม 2563

การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562

สถานที่ จังหวัดลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่

การแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 เข้าร่วม 4 ชนิดกรีฬา ดังนี้

  • กรีฑา
  • บาสเกตบอล
  • ฟุตซอล
  • ฟุตบอล
 จังหวัดลำปาง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.3.2 ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม

6.3.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.3.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม ....

6.3.5 จัดทำรูปเล่มรายงานการจัดกิจกรรม

6.3.6 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการดำเนินงาน

6.3.7 ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน เพื่อนำไปวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก
- 6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- การฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมนักกีฬา (วันที่ 27 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการตามรายการการแข่งขัน (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ OBEC-MONO Champion Cup 2019 ระดับภาคเหนือ (วันที่ 29 ก.ค. 2562)
- รายงานผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลกีฬานักเรียน-นักศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 20 ส.ค. 2562)
- มอบรางวัลนักกีฬาบาสเกตกีฬานักเรียน-นักศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- การแข่งขันกอล์ฟ SAT Junior International Golf Championship 2019 Class:EB(อายุไม่เกิน 8 ปี) ณ สนามกอล์ฟ Alpine Golf Club Chiangmai จ.เชียงราย วันที่ 14-15 กันยายน 2562 (วันที่ 14 ก.ย. 2562)
- การแข่งขันกอล์ฟ SAT Junior International Golf Championship 2019 Class:EB(อายุไม่เกิน 8 ปี) ณ สนามกอล์ฟ Alpine Golf Club Chiangmai จ.เชียงราย วันที่ 14-15 กันยายน 2562 (วันที่ 15 ก.ย. 2562)
- มอบรางวับการแข่งกีฬาบาสเกตบอลชายกิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลOBEC-MONO Champion Cup 2019 ระดับภาคเหนือ (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- การแข่งขันเทนนิสรายการ PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคเหนือครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ณ สนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย วันที่ 21-23 กันยายน 2562 (วันที่ 21 ก.ย. 2562)
- การแข่งขันกอล์ฟ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 4 ณ สนามนอร์ทฮิลล์กอล์ฟคลับ เชียงใหม่ วันที่ 21-22 กันยายน 2662 (วันที่ 21 ก.ย. 2562)
- การแข่งชันเทควันโด Lampang Taekwondo Open Championship 2019 (วันที่ 13 ต.ค. 2562)
- การแข่งขันกอล์ฟ รายการ NTJGF-Singha Junior Golf Championship สนามแรกของฤดูกาล 2019 - 2020 (วันที่ 20 ต.ค. 2562)
- เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ชิงชนะเลิศ รายการ สิงห์เจ้าขุน ปูคา ยูธ ครั้งที่ 2 (วันที่ 26 ต.ค. 2562)
- การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม -10 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 31 ต.ค. 2562)
- การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกอล์ฟ U.S. Kids World Championship Qualify 2019 Math4 (วันที่ 2 พ.ย. 2562)
- การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 2 พ.ย. 2562)
- การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 3 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันวิ่งระยะทาง 21 กิโลเมตร รายการ Bangkok Airways Boutiques Series 2019 (Lanna Marathon) (วันที่ 3 พ.ย. 2562)
- การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 4 พ.ย. 2562)
- การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ โตโยต้า-ดันลอป ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2019 ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 9 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน โดยฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนภาคเหนือตอนบน สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 5 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 9 พ.ย. 2562)
- การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 9 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ โตโยต้า-ดันลอป ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2019 ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 10 พ.ย. 2562)
- การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" จ.ตาก วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 10 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน โดยฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนภาคเหนือตอนบน สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 5 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 10 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกอล์ฟรายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 สนามที่ 5 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 16 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์”รอบคัดเลือกภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 22 พ.ย. 2562)
- ตัวแทนประเทศไทยร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงาน Asian kids fashion week 2020 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 22 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันเทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2562 ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (วันที่ 30 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันเทควันโด PRE NORTHERN CHAMPION LEAGUE 2019/2020 (วันที่ 8 ธ.ค. 2562)
- การแข่งขันกอล์ฟรายการ U.S. Kids Malaysia World Golf Championship 2019 (วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562) (วันที่ 20 ธ.ค. 2562)
- กิจกรรมแนะแนวทักษะกีฬาฟุตบอล โดย สโมสรอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 (วันที่ 7 ม.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 (วันที่ 8 ม.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 (วันที่ 9 ม.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 (วันที่ 10 ม.ค. 2563)
- การแข่งขัน NTJGF-Singha Junior Golf Championship สนามที่ 2 ของฤดูกาล 2019 - 2020 (วันที่ 11 ม.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 (วันที่ 13 ม.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 (วันที่ 14 ม.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 (วันที่ 15 ม.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 (วันที่ 16 ม.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 (วันที่ 20 ม.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 (วันที่ 21 ม.ค. 2563)
- การแข่งขันยูโด กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” จ.อุดรธานี วันที่ 23-25 มกราคม 2563 (วันที่ 25 ม.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันที่ 6 ก.พ. 2563)
- การแข่งขันกอล์ฟรายการ TGA-SINGHA Golf Junior Ranking 2019-2020 สนามที่ 6 วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 (วันที่ 8 ก.พ. 2563)
- การแข่งขันเทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2563 ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 (วันที่ 8 ก.พ. 2563)
- การแข่งขันเทควันโดรายการ CHIANGMAI OPEN กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันที่ 8 ก.พ. 2563)
- เสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาทุกประเภทชนิดกีฬา (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
- สิ้นสุด 6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกีฬา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep