กำหนดการ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

อาจารย์ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา จะมานำเสนอความคืบหน้าแบบหลังคา GREEN DOME

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-12.00 อาจารย์ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา จะมานำเสนอแบบหลังคา GREEN DOME และแผนแม่บทโรงเรียน  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- อาจารย์ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา จะมานำเสนอแบบหลังคา GREEN DOME (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- ฝ่ายบริหารขอนัดพบผู้อำนวยการ (วันที่ 4 ก.ย. 2562)
- อ.ธนารัฎช์ และทีมงานวิศวกรสำรวจพื้นที่ ระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน (วันที่ 9 ก.ย. 2562)
- ลอกท่อระบายน้ำ (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- เจ้าหน้าทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาเยี่ยมและรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรีย (วันที่ 17 ก.ย. 2562)
- อาจารย์ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา จะมานำเสนอความคืบหน้าแบบหลังคา GREEN DOME (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- ศิษย์เก่ารุ่น 17 มอบโต๊ะปิงปองให้กับโรงเรียนจำนวน 1 ชุด (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- อาจารย์ธนารัฎช์ วิเชียรทัศนา นำเสนอความคืบหน้าแบบหลังคา GREEN DOME (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศทุกห้องเรียน (วันที่ 30 ม.ค. 2563)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep