กำหนดการ

วันที่ 16 กันยายน 2562

การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : -


แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep