กำหนดการ

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

กิจกรรมธารน้ำใจสู่ชุมชน

สถานที่ มูลนิธิบ้านสวนพระหฤทัยลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-09.30 คณะครู นักเรียน พร้อมกันที่อาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  ใต้อาคารสุวรรณสมโภช
09.30-10.00 ออกเดินทางจากโรงเรียนไปมูลนิธิบ้านสวนพระหฤทัยลำปาง  มูลนิธิบ้านสวนพระหฤทัยลำปาง
10.00-10.10 ซิสเตอร์อธิการกล่าวต้อนรับ คณะภราดาและคณะครู นักเรียน  มูลนิธิบ้านสวนพระหฤทัยลำปาง
10.10-10.20 ภราดาคมสันต์ หมูนคำ กล่าวทักทายและให้กำลังใจ  มูลนิธิบ้านสวนพระหฤทัยลำปาง
10.20-10.40 กิจกรรมปลูกต้นไม้สื่อรัก  มูลนิธิบ้านสวนพระหฤทัยลำปาง
10.40-11.10 กิจกรรมนันทนาการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง  มูลนิธิบ้านสวนพระหฤทัยลำปาง
11.10-11.25 พี่คณะชาวค่ายมอบของขวัญให้กับน้อง ๆ จำนวน 60 คน  มูลนิธิบ้านสวนพระหฤทัยลำปาง
11.25-11.30 ภ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน  มูลนิธิบ้านสวนพระหฤทัยลำปาง
11.30-12.00 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับมูลนิธิบ้านสวนพระหฤทัย  มูลนิธิบ้านสวนพระหฤทัยลำปาง
12.00-12.30 เดินทางกลับโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โดยสวัสดิภาพ  ใต้อาคารสุวรรณสมโภช
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงามสัมพันธ์ชุมชน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสัมพันธ์ชุมชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep