กำหนดการ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562

จ่ายคืนเงินอุดหนุนเรียนฟรี15ปีระดับมัธยม

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : -


แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานการเงิน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานการเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep