กำหนดการ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการ

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : แต่งตั้งคณะกรรมการ


แผนงาน : Big cleaning day

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep