กำหนดการ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ประชุมงานยานพาหนะ

สถานที่ อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารีอาร์(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน)

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : -


แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านยานพาหนะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานยานพาหนะ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep