งานวันเด็กแห่งชาติ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” พุทธศักราช 2561
(เมื่อ 17/มกราคม/2561)
    
งานเลี้ยงสังสรรค์เจ้าหน้าที่ นักการ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
(เมื่อ 15/มกราคม/2561)
    
งานเลี้ยงสังสรรค์คณะครู ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
(เมื่อ 12/มกราคม/2561)
    
ACL CHRISTMAS FAIR 2017 THE GRAND LUCKY DRAW
(เมื่อ 05/มกราคม/2561)
    
ต้อนรับนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์
(เมื่อ 30/พฤศจิกายน/2560)
    
>>