พิธีสืบสานประเพณี "ยี่เป็ง" ACL วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
(เมื่อ 30/พฤศจิกายน/2560)
    
การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560
(เมื่อ 22/พฤศจิกายน/2560)
    
โครงการต้นกล้าคุณธรรมคณะครู 60
(เมื่อ 02/พฤศจิกายน/2560)
    
พิธีปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ สนามรัชตสมโภช
(เมื่อ 01/พฤศจิกายน/2560)
    
กิจกรรมโครงการภูมิคุ้มกันเยาวชนในสถานศึกษา
(เมื่อ 19/กันยายน/2560)
    
>>