[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

วีดีโอทั้งหมด

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษา บินลัดฟ้า ศึกษาอารยธรรมจีน
(เมื่อ 24/สิงหาคม/2561)
    
พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ
(เมื่อ 24/สิงหาคม/2561)
    
ACL Robotics
(เมื่อ 17/สิงหาคม/2561)
    
เปิดโลกกว้าง ทางการเรียนรู้ Living Library ACL
(เมื่อ 17/สิงหาคม/2561)
    
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา
(เมื่อ 26/กรกฎาคม/2561)
    
พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
(เมื่อ 25/กรกฎาคม/2561)
    
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
(เมื่อ 24/กรกฎาคม/2561)
    
พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา แก่นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3
(เมื่อ 08/มีนาคม/2561)
    
งานวันเด็กแห่งชาติ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” พุทธศักราช 2561
(เมื่อ 17/มกราคม/2561)
    
งานเลี้ยงสังสรรค์เจ้าหน้าที่ นักการ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
(เมื่อ 15/มกราคม/2561)
    
งานเลี้ยงสังสรรค์คณะครู ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
(เมื่อ 12/มกราคม/2561)
    
ACL CHRISTMAS FAIR 2017 THE GRAND LUCKY DRAW
(เมื่อ 05/มกราคม/2561)
    
ต้อนรับนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์
(เมื่อ 30/พฤศจิกายน/2560)
    
กิจกรรม "Day Camp ลูกเสือสำรอง" ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560
(เมื่อ 30/พฤศจิกายน/2560)
    
พิธีสืบสานประเพณี "ยี่เป็ง" ACL วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
(เมื่อ 30/พฤศจิกายน/2560)
    
การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560
(เมื่อ 22/พฤศจิกายน/2560)
    
โครงการต้นกล้าคุณธรรมคณะครู 60
(เมื่อ 02/พฤศจิกายน/2560)
    
พิธีปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ สนามรัชตสมโภช
(เมื่อ 01/พฤศจิกายน/2560)
    
กิจกรรมโครงการภูมิคุ้มกันเยาวชนในสถานศึกษา
(เมื่อ 19/กันยายน/2560)
    
กาดมั่วตั๋วน้อย
(เมื่อ 19/กันยายน/2560)
    
การปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
(เมื่อ 12/กันยายน/2560)
    
การฝึกซ้อมดับเพลิง และภัยพิบัติจากการแผ่นดินไหว ฝ่ายปฐมวัย
(เมื่อ 12/กันยายน/2560)
    
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
(เมื่อ 15/สิงหาคม/2560)
    
การแสดงความยินดีกับ นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย
(เมื่อ 15/สิงหาคม/2560)
    
การฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว และดินถล่ม
(เมื่อ 15/สิงหาคม/2560)
    
พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียน ชั้น ม.4 และคณะกรรมการนักเรียน
(เมื่อ 15/สิงหาคม/2560)
    
พิธีไหว้ครู "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" น้อมวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 วันที่ 8 มิถุนายน 2560
(เมื่อ 15/สิงหาคม/2560)
    
พิธีไหว้ครู น้อมวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และศิษย์เก่า รุ่นที่ 34
(เมื่อ 15/สิงหาคม/2560)
    
พิธีไหว้ครู "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" น้อมวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 วันที่ 8 มิถุนายน 2560
(เมื่อ 15/สิงหาคม/2560)
    
กิจกรรม วันรำลึกพระคุณแม่ "อุ่นไอรัก อุ่นละมุน" ระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา วันที่ 11 สิงหาคม 2560
(เมื่อ 15/สิงหาคม/2560)
    
พิธีบูชาขอบพระคุณ "สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกาย และวิญญาณ" วันที่ 15 สิงหาคม 2560
(เมื่อ 15/สิงหาคม/2560)
    
พิธีไหว้ครู "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" น้อมวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วันที่ 8 มิถุนายน 2560
(เมื่อ 15/สิงหาคม/2560)
    
พิธีไหว้ครู "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" น้อมวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที ระดับปฐมวัย วันที่ 8 มิถุนายน 2560
(เมื่อ 15/สิงหาคม/2560)
    
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
(เมื่อ 15/สิงหาคม/2560)
    
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560
(เมื่อ 15/สิงหาคม/2560)
    
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 และแสดงความยินดีกับเจ้าคณะแขวงประเทศไทยองค์ใหม่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
(เมื่อ 15/สิงหาคม/2560)
    
เพลงสดุดีอัสสัมชัญลำปาง
(เมื่อ 06/กรกฎาคม/2560)
    
ACLMB_มหกรรมร้อยดวงใจโยธวาทิตไทย
(เมื่อ 31/มกราคม/2560)
    
พิธีเปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. งานวันวิชาการ และพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(เมื่อ 31/มกราคม/2560)
    
การแข่งขันกีฬาสี "เข็มแดงเกมส์ 2016" ระดับปฐมวัย
(เมื่อ 20/มกราคม/2560)
    
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี "เข็มแดงเกมส์ 2016" ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับประถมศึกษา
(เมื่อ 19/มกราคม/2560)
    
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี "เข็มแดงเกมส์ 2016"
(เมื่อ 09/มกราคม/2560)
    
Christmas Fair 2016" ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
(เมื่อ 09/มกราคม/2560)
    
พิธีรำลึกพระคุณพ่อ "วันรำลึกพระคุณพ่อ" นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
(เมื่อ 06/ธันวาคม/2559)
    
พิธีรำลึกพระคุณพ่อ "รักพ่อสุดหัวใจ" นักเรียนระดับปฐมวัย
(เมื่อ 06/ธันวาคม/2559)
    
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
(เมื่อ 23/พฤศจิกายน/2559)
    
ต้อนรับ Rev.Brother Paul Raj Assistant General
(เมื่อ 23/พฤศจิกายน/2559)
    
ค่าย Day Camp ลูกเสือสามัญ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(เมื่อ 21/พฤศจิกายน/2559)
    
การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 15
(เมื่อ 17/พฤศจิกายน/2559)
    
กิจกรรมวันลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ระดับปฐมวัย
(เมื่อ 15/พฤศจิกายน/2559)
    
>>