Assumption College Lampang : อัลบั้มที่ 942 :: การแข่งขันกีฑานักเรียนนักศึกษาและกีฑานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 2555” วันที่ 19-20 กันยายน 2555 Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 942 : การแข่งขันกีฑานักเรียนนักศึกษาและกีฑานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 2555” วันที่ 19-20 กันยายน 2555

สรุปผลการแข่งขันกีฑานักเรียนนักศึกษาและกีฑานักเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 2555” วันที่ 19-20 กันยายน 2555 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง(รุ่นอายุ 18 ปีชาย) ได้รับดังนี้

1.วิ่ง 800 เมตร ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน)
 นายธิสิทธิ์   หารฤทธิ์   ม.4/1

2.วิ่ง 1500 เมตร ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน)
 นายวัลลภ   พึ่งงฃสำเภา   ม.5/5

3.วิ่งผลัด 4/100 เมตร ได้รองชนะเลิศอนกับที่ 2 (เหรียญทองแดง)
 1.นายไตรรัตน์   แม่นรัตน์   ม.6/2
 2.นายไตรภูมิ   ธุระสิทธิ์   ม.6/1
 3.นายพนธกฤต   ธรรมลังกา   ม.5/4
 4.นายญัฐพงษ์   พงษ์นิกร   ม.5/3

4.วิ่งผลัด 4/400 เมตร ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน)
 1.นายวัลลภ   พึ่งสำเภา   ม.5/5
 2.นายปฐมภพ   เครือสายใจ   ม.4/2
 3.นายนนทวัฒน์   พิมสาร   ม.4/2
 4.นายธิสิทธิ์   หาญฤทธิ์   ม.4/5

5.กระโดดสูง ได้ชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญทอง)
 นายไตรรัตน์   แม่นรัตน์   ม.6/2

6.กระโดดไกล ได้รองชนะเลิศอันกับที่ 1 (เหรียญเงิน)
 นายธนวัฒน์   หอวัฒนพันธ์   ม.6/4

7.ทุ่มน้ำหนัก ได้ชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญทอง)
 นายปริชญา   บัวมาศ   ม.6/2

8.พุ่งแหลน ได้ชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญทอง)
 นายพนธกฤต   ธรรมลังกา   ม.5/4

9.พุ่งแหลน ได้รองชนะเลิศอันกับที่ 1 (เหรียญเงิน)
 นายธนบดี   ปุ๋ยวงศ์   ม.5/4

สรุปเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
เหรียญทอง 3 เหรียญ
เหรียญเงิน 5 เหรียญ
เหรียญทองแดง 1  เหรียญ 
รวม  9 เหรียญ
(นักกีฑาที่ได้รับรางวัลอันกับที่ 1 และ 2 ของ สพฐ.เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดแพร่ ต่อไป)

ผู้ฝึกสอน   นายยรรยง   สายสุข
ผู้ควบคุมทีม   นายจรัล   เทพสาร
ผู้จัดการทีม   นายคมสันต์   รางศรี

เกียรติบัตรจากสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้กับรายชื่อนักกีฬาฟุตบอล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี “สพฐ.เกมส์” ครั้งที่ 2 รอบคัดเลือก ระดับจังหวัดลำปาง วันที่ 12-18 กันยายน พ.ศ.2555 ณ สนามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้แก่
1.นายไตรรัตน์   แม่นรัตน์
2.นายอรุษ   ปิ่นประยูร
3.นายธนธรณ์   จิตติยาภา
4.นายกฤษดา   หวานมีรส
5.นายวชิรานุสรณ์   ธรรมไชยกูล
6.นายกรปณต   ทัพพพันธ์
7.นายธนจักร   ปันทะรส
8.นายศุภกฤต   แก้วใจ
9.นายณัฐพงศ์   พงษ์นิกร
10.นายศุภวิชญ์   มะลิวรรณ
11.นายจตุรพงษ์   คำเงิน
12.นายฉัตรเกล้า   แก้วแกมเสือ
13.นายนวพล   เตชะกัน
14.นายรังสิมันตุ์   ไฃยสาร
15.นายธนวัฒน์  หอวัฒนพันธ์
16.นายปฏิภาณ   ศรีธูป
17.นายธนพนธ์   ศรีพิทักษ์
18.นายพงศกร   เพ็ชรนิล
19.นายวุฒิโชค   แสงวัง
20.นายภัทรพงศ์   วงศ์บุษย์

ผู้ฝึกสอน   ม.สมศักดิ์  อูปทอง
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 30 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:           ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 292 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 292 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้