Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1288 : การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ระดับภาค วันที่ 19 สิงหาคม 2556
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  รอบคัดเลือกตัวแทนแข่งขันระดับภาค (จังหวัดเพชรบูรณ์)
ณ โรงเรียนปงสนุก โดยเข้าร่วมการเข่งขันประเภทการปั้นดินน้ำมัน  การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว และการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
โดยทีมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านระดับมัธยมศึกษาได้เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปางเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ระดับภาค
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  ในเดือนธันวาคม 2556 

รางวัลที่ได้รับดังนี้ 
รางวัลเหรียญทอง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
1. ด.ญ.จิดาภา       ไชยวงค์ษา
2. ด.ญ.ชนัญชิดา      ถาแก้ว
3. ด.ญ.ขวัญชนก     เมฆสูงเนิน

รางวัลเหรียญทอง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
1. ด.ญ.วิรมณ   คิดอ่าน
2. ด.ญ.ธนวดี   ธนะสุพรรณ
3. ด.ช.มังกร    ศรีชัยวงค์
รางวัลเหรียญทอง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
1. นายธนินทร์     ขวัญใจวิจิตร
2. นายวรัชญ์        ปันทนุ
3. นางสาวกาญจนาพร    ศรทองแดง

คุณครูที่ฝึกสอน
มิสกรรณิการ์  ธรรมจินดา
มิสกัลยารัตน์  สูงติวงค์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
  1.ด.ญ.อรปรียา   บุญเป็ง
  2.ด.ญ.อรธิดา     นภาวรรณ
  3.ด.ญ.นิลาวัลย์     แซ่ตั้ง

คุณครูที่ฝึกสอน
  มาสเตอร์สง่า   อินลวง
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   การแข่งขันติดปะธัญพืช ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
1. ด.ญ.มณสิกาญน์     สุตาชู
2. ด.ญ.กุลวรางค์      เกตุสวัสดิ์

คุณครูที่ฝึกสอน
  มาสเตอร์สง่า   อินลวง
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 32 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา     ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สมบัติ    จรูญพันธ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 6827 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 6827 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้