พิธีการสอบเลื่อนสายเทคว้นโด โดย อ.ธนา สินประสาธน์ ประธานกรรมการสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย วันที่ 20 เมษายน 2561 (20 เม.ย. 2561)
กิจกรรม เด็กไทย Bye-bye Summer นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2-3 วันที่ 20 เมษายน 2561 (20 เม.ย. 2561)
พิธีอำลา ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ครู และนักการเกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 เมษายน 2561 (20 เม.ย. 2561)
พิธีรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง วันที่ 18 เมษายน 2561 (19 เม.ย. 2561)
กิจกรรม “ACL จุ้มอ๊ก จุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” ฝ่ายปฐมวัย Part 2 วันที่ 11 เมษายน 2561 (11 เม.ย. 2561)
กิจกรรม “ACL จุ้มอ๊ก จุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” ฝ่ายปฐมวัย Part 1 วันที่ 11 เมษายน 2561 (11 เม.ย. 2561)
กิจกรรม “ACL จุ้มอ๊ก จุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” Part 2 วันที่ 11 เมษายน 2561 (11 เม.ย. 2561)
กิจกรรม “ACL จุ้มอ๊ก จุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” Part 1 วันที่ 11 เมษายน 2561 (11 เม.ย. 2561)
แสดงความยินดีกับ นายบรรพ์ ใสแจ่ม โอกาสเข้ารับตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง วันที่ 10 เมษายน 2561 (10 เม.ย. 2561)
ถัดไป