พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส ACL Christmas Tree Lighting Ceremony โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 8 ธันวาคม 2560 (วันนี้)
พิธีเสกอาคารพยาบาล เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจสำหรับงานพยาบาล นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่มาใช้บริการ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 (วันนี้)
กิจกรรมเดินทางไกล และกิจกรรมฝึกทักษะต่างๆทางลูกเสือ ค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 (8 ธ.ค. 2560)
พิธีเปิดค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 (8 ธ.ค. 2560)
โครงการหนึ่งใจ ให้ธรรมะ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาปีที่ 5-6 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 (7 ธ.ค. 2560)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลการแข่งขันต่างๆ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 (7 ธ.ค. 2560)
กิจกรรมเกี่ยวข้าวของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 โครงงานเรื่อง "ข้าวไทย สุขใจ" ณ ไร่กันตพัฒน์ เกษตรอินทรีย์ จ.ลำปาง วันที่ 7 ธันวาคม 2560 (7 ธ.ค. 2560)
การประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 6 ธันวาคม 2560 (7 ธ.ค. 2560)
ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19 ณ อ.แม่เมาะ และ อ.งาว จ.ลำปาง วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2560 (6 ธ.ค. 2560)
ถัดไป