ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จำนวน 4 คน ตัวแทนประเทศไทย ร่วมเดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมทางดนตรีในด้านวงโยธวาทิต ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 18-23 ตุลาคม 2561 (22 ก.ย. 2561)
รางวัล Champ of the Champ การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ WRO 2018 : World Robot Olympiad 2018 ระดับประเทศ วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561 (6 ก.ย. 2561)
ส่งกำลังแรงใจเชียร์ น้องชมพู่ เยาวชนคน เก่งจังหวัดลำปาง นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย แข่งขันยิงปืน WORLD CHAMPIONSHIP (ALL EVENTS) วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2561 (31 ส.ค. 2561)
มอบรางวัลนักเรียนช่วยงานห้องสมุดดีเด่น นักเรียนบรรณารักษ์น้อยดีเด่น นักเรียนเข้าห้องสมุดบ่อยครั้งที่สุด นักเรียนที่ยืมหนังสือบ่อยครั้งที่สุด และนักเรียนยอดนักอ่าน วันที่ 25 กันยายน 2561 (เมื่อวานนี้)
ด.ช.วรสรณ์ ทิพย์มณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดลำปาง ด้านความเป็นผู้นำ มีความประพฤติดี และมีจิตสาธารณะ ในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 23 กันยายน 2561 (เมื่อวานนี้)
กิจกรรม Drop Everything And Read : D-E-A-R Day เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักเลือกอ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์ (เมื่อวานนี้)
พีธีปิดการแข่งขันฟุตบอล 9 คน รายการ Assumption Academy League ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กันยายน 2561 (เมื่อวานนี้)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT ผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning วันที่ 22 กันยายน 2561 (24 ก.ย. 2561)
พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ประจำปี 2561 วันที่ 21 กันยายน 2561 (22 ก.ย. 2561)
ถัดไป