งานเลี้ยงสังสรรค์ ACL thank you party 2018 “ลูกทุ่ง party” ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง จ.ลำปาง วันที่ 9 มีนาคม 2562 (11 มี.ค. 2562)
พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สมทบกองทุนพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญครู วันที่ 9 มีนาคม 2562 (11 มี.ค. 2562)
มอบเกียรติบัตรแก่ นักเรียนที่มีจิตอาสา มีคุณธรรม จริยธรรม ทำงานเพื่อส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน ในกิจกรรม “คนดีศรีอัสสัม” และ “ธนาคารความดี” วันที่ 4 มีนาคม 2562 (8 มี.ค. 2562)
กิจกรรม รับน้องประถมศึกษา “น้องปอหก สู่อ้อมอ๊กปี้มอต้น” อบอุ่น และน่ารัก สุดประทับใจ วันที่ 1 มีนาคม 2562 (4 มี.ค. 2562)
พิธีมุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์บูชาครู เพื่อยกย่องเชิดชู บูชาคุณครูผู้มีพระคุณ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (1 มี.ค. 2562)
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ชั้นปีที่ 2-3 เข้ารับการฝึกประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี มทบ.32 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ 8 มกราคม ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2562 (28 ก.พ. 2562)
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน สามัคคีคัพ ครั้งที่ 3 รุ่น 10 ปี และรุ่น 12 ปี วันที่ 26 มกราคม ถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 (27 ก.พ. 2562)
กิจกรรมส่งเสริมการออม ครั้งที่ 2/2561 “ACL ออมรัก ด้วยการรักการออม” โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (27 ก.พ. 2562)
ศึกษาดูงาน และร่วมกิจกรรมการเปิดหลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Integration : DII) ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 (27 ก.พ. 2562)
ถัดไป