โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง Robotics School โรงเรียนแห่งแรก และแห่งเดียวในลำปาง เตรียมความพร้อมนักเรียนสู่ยุค AI และ Thailand 4.0 ด้วยการเปิดสอนวิชา Robotics ทุกชั้นเรียน (วันนี้)
คนเก่งระดับอนุบาล ตัวแทนภาคเหนือ แข่งขันเล่านิทาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 (วันนี้)
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 (14 ก.ค. 2561)
ผู้บริหารจากประเทศออสเตรเลียศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (14 ก.ค. 2561)
การพิจารณาการประกวดตราสัญลักษณ์กีฬานักเรียน และนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 16 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 (13 ก.ค. 2561)
กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม “วันฝรั่งเศส” La fête française L'ecole d' Assomption Lampang Le 12 juillet 2018 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 (12 ก.ค. 2561)
การแข่งขันแชร์บอลระดับประถมศึกษา และฟุตซอลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 (11 ก.ค. 2561)
การแข่งขันฟุตบอลระดับประถมศึกษา และฟุตซอลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (10 ก.ค. 2561)
ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชค จิตตาธิการ วายซีเอส ระดับชาติ และภราดาศราวุธ ยุชมภู พบปะนักเรียนชุมนุม วายซีเอส โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 (10 ก.ค. 2561)
ถัดไป