Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมสร้างประวัติศาสตร์ กราบพ่อครั้งสุดท้าย ณ ข่วงนครลำปาง วันที่ 13 ตุลาคม 2560 (14 ต.ค. 2560)
โครงการต้นกล้าคุณธรรมครูสนับสนุนการสอน ณ ห้องภาวนาจิต ชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 5 ตุลาคม 2560 (6 ต.ค. 2560)
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ ภราดาฟิลิป อำนวย ปิ่นรัตน์ ณ หอประชุมเดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 (6 ต.ค. 2560)
การสัมมนาคณะภราดา และครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2-4 ตุลาคม 2560 (6 ต.ค. 2560)
โครงการต้นกล้าคุณธรรมคณะครูระดับประถมศึกษา และครูสนับสนุนการสอน ณ ห้องภาวนาจิต ชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 4 ตุลาคม 2560 (4 ต.ค. 2560)
โครงการต้นกล้าคุณธรรมคณะครูระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องภาวนาจิต ชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 3 ตุลาคม 2560 (3 ต.ค. 2560)
โครงการต้นกล้าคุณธรรมคณะครูระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องภาวนาจิต ชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 2 ตุลาคม 2560 (2 ต.ค. 2560)
ด.ช.ทรงโปรด ปิกเพชร(น้องโด่ง) นักเรียนชั้น ป.6/7 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นักเตะมืออาชีพ ในการประกวด ยูเมะพลัส ปั้นฝัน ปันโอกาส ซีซั่น 7 วันที่ 27-30 กันยายน 2560 (2 ต.ค. 2560)
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลมารีวิทย์ บ่อวิน และโรงเรียนอนุบาลศรีสุวิช จ.ชลบุรี วันที่ 28-29 กันยายน 2560 (2 ต.ค. 2560)
ภาพบรรยากาศการสอบปลายภาค ระดับมัธยมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 29 กันยายน 2560 (29 ก.ย. 2560)
การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) เพื่ออบรมให้ครูธุรการโรงเรียนเอกชนทุกโรงในจังหวัดลำปาง วันที่ 29 กันยายน 2560 (29 ก.ย. 2560)
ภาพบรรยากาศการสอบปลายภาค ระดับประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 28 กันยายน 2560 (28 ก.ย. 2560)
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม ACL1 อาคารอัสสัมชัญ วันที่ 27 กันยายน 2560 (27 ก.ย. 2560)
โครงการต้นกล้าคุณธรรมคณะครูฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องภาวนาจิต ชั้น 2 อาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 26 กันยายน 2560 (27 ก.ย. 2560)
การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 20-24 กันยายน 2560 (26 ก.ย. 2560)
การประชุมสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 26 กันยายน 2560 (26 ก.ย. 2560)
การอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ฝ่ายปฐมวัย เวลา 08.30-15.30 น. วันที่ 25 กันยายน 2560 (26 ก.ย. 2560)
การแข่งขันฉีก ตัด ปะ ระดับปฐมวัย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (25 ก.ย. 2560)
กิจกรรม "Cool Kids Camp" ครั้งที่ 6 มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม หรือเกมส์ นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 วันที่ 22 กันยายน 2560 (22 ก.ย. 2560)
การส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานให้กับหน่วยงานราชการจังหวัดลำปาง เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 22 กันยายน 2560 (22 ก.ย. 2560)
กิจกรรม English Speaking Test ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อเป็นการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ วันที่ 21 กันยายน 2560 (21 ก.ย. 2560)
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0)" ในงานมหกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพและความ อบอุ่นในครอบครัว วันที่ 20 กันยายน 2560 (21 ก.ย. 2560)
พิธีปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ สนามรัชตสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เวลา 14.35 น. วันที่ 20 กันยายน 2560 (21 ก.ย. 2560)
กิจกรรม English Speaking Test ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเป็นการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ วันที่ 20 กันยายน 2560 (21 ก.ย. 2560)
นางสาววิรมณ คิดอ่าน รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 สาขากีฬาและนันทนาการ วันที่ 20 กันยายน 2560 (21 ก.ย. 2560)
การประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 /2560 วันที่ 19 กันยายน 2560 (19 ก.ย. 2560)
กิจกรรม English Speaking Test ระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ วันที่ 18-19 กันยายน 2560 (19 ก.ย. 2560)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 18 กันยายน 2560 (19 ก.ย. 2560)
กิจกรรมโครงการภูมิคุ้มกันเยาวชนในสถานศึกษานักเรียน ชั้น ม.3-ม.4 โดยวิทยากรจากทางศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 5 จ.ลำปาง วันที่ 16 กันยายน 2560 (18 ก.ย. 2560)
มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจ และร่วมแสดงความอาลัย ต่อการจากไปของ ​นายไพบูลย์ โพธิ์ทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เขต 2 ต.ชมพู วันที่ 16 กันยายน 2560 (16 ก.ย. 2560)
กาดมั่วตั๋วน้อย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 “กาดน้อยมาแล้ว บ่แป๋งใจ๋ไกล๋ ขอเจินคนดีนอนาย มาแอ๋วกาดมั่วตั๋วน้อย เน้อเจ้า” วันที่ 15 กันยายน 2560 (15 ก.ย. 2560)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ จัดโครงการแข่งขันภายใน Music and Talent Competition ณ อาคารศูนย์ดนตรี เวลา 12.00 น. วันที่ 14 กันยายน 2560 (15 ก.ย. 2560)
คณะครูจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน Robotic วันที่ 14 กันยายน 2560 (14 ก.ย. 2560)
กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นกับนักเรียน และคุณครูระดับปฐมวัย เกี่ยวกับ ไวรัส RSV ซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในทางเดินหายใจโดยเฉพาะกับเด็กเล็ก วันที่ 14 กันยายน 2560 (14 ก.ย. 2560)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน จากการแข่งขันต่างๆ ณ อาคารเอเทียนกรางซ์ วันที่ 12 กันยายน 2560 (14 ก.ย. 2560)
การประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560 (13 ก.ย. 2560)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน จากการแข่งขันต่างๆ ณ ลานอาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 13 กันยายน 2560 (13 ก.ย. 2560)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มอบเกียรติบัตรให้กับ ด.ญ.ทิพานัน พวงเงิน นักกีฬาเทควันโด ณ ลานอาคารเซราฟิน วันที่ 8 กันยายน 2560 (13 ก.ย. 2560)
กิจกรรม Miraigar T1 Promotional Tour 2017 (MIRAIGAR T1 X OKAINAWA) โดยนำตัวการ์ตูนจากประเทศญี่ปุ่นมาแสดงให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.3 วันที่ 11 กันยายน 2560 (12 ก.ย. 2560)
โครงการ ACL Football Academy เสริมทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างถูกวิธี โดย“โค้ชดาท” ธงชัย รุ่งเรืองเลิศ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเยาวชนสโสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส วันที่ 9 กันยายน 2560 (12 ก.ย. 2560)
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย (WRO 2017 : World Robot Olympiad 2017) วันที่ 8-10 กันยายน 2560 (11 ก.ย. 2560)
การแข่งขัน หุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี วันที่ 8 กันยายน 2560 (11 ก.ย. 2560)
การปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560 "พันธกิจชีวิต จิตวิญญาณครู" วันที่ 9 กันยายน 2560 (11 ก.ย. 2560)
การแข่งขัน OBEC สตีทบาสเกตบอลระดับประเทศ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร วันที่ 4-6 กันยายน 2560 (11 ก.ย. 2560)
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย วันที่ 7 กันยายน 2560 (11 ก.ย. 2560)
การปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560 "พันธกิจชีวิต จิตวิญญาณครู" วันที่ 8 กันยายน 2560 (11 ก.ย. 2560)
ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน STEM และการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง วันที่ 1 กันยายน 2560 (11 ก.ย. 2560)
การแข่งขันว่ายน้ำ กีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 วันที่ 2 กันยายน 2560 (11 ก.ย. 2560)
การแข่งขันเทควันโดรายการ “น่านเทควันโด กระซิบรัก ล้านนาตะวันออก 2017” วันที่ 2 กันยายน 2560 (11 ก.ย. 2560)
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 กลุ่มสาระการงานอาชีพ วันที่ 7 กันยายน 2560 (10 ก.ย. 2560)
 1 2 3 4  >>   >|