Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
พิธีการสอบเลื่อนสายเทคว้นโด โดย อ.ธนา สินประสาธน์ ประธานกรรมการสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย วันที่ 20 เมษายน 2561 (20 เม.ย. 2561)
กิจกรรม เด็กไทย Bye-bye Summer นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2-3 วันที่ 20 เมษายน 2561 (20 เม.ย. 2561)
พิธีอำลา ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ครู และนักการเกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 เมษายน 2561 (20 เม.ย. 2561)
พิธีรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง วันที่ 18 เมษายน 2561 (19 เม.ย. 2561)
กิจกรรม “ACL จุ้มอ๊ก จุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” ฝ่ายปฐมวัย Part 2 วันที่ 11 เมษายน 2561 (11 เม.ย. 2561)
กิจกรรม “ACL จุ้มอ๊ก จุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” ฝ่ายปฐมวัย Part 1 วันที่ 11 เมษายน 2561 (11 เม.ย. 2561)
กิจกรรม “ACL จุ้มอ๊ก จุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” Part 2 วันที่ 11 เมษายน 2561 (11 เม.ย. 2561)
กิจกรรม “ACL จุ้มอ๊ก จุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” Part 1 วันที่ 11 เมษายน 2561 (11 เม.ย. 2561)
แสดงความยินดีกับ นายบรรพ์ ใสแจ่ม โอกาสเข้ารับตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง วันที่ 10 เมษายน 2561 (10 เม.ย. 2561)
การแข่งขันก่อกองทราย ACL สีสันต์วันสงกรานต์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 10 เมษายน 2561 (10 เม.ย. 2561)
กิจกรรม วิทยาศาสตร์น่ารู้ นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2-3 วันที่ 5 เมษายน 2561 (5 เม.ย. 2561)
อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับบุคลากรโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 3-4 เมษายน 2561 (5 เม.ย. 2561)
นักกีฬายูโด โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" วันที่ 19-28 มีนาคม 2561 (4 เม.ย. 2561)
กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน Gifted ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 29 มีนาคม 2561 (3 เม.ย. 2561)
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน ภาคฤดูร้อน ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 ACL summer school 2018 วันที่ 26-30 มีนาคม 2561 (2 เม.ย. 2561)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 (31 มี.ค. 2561)
กิจกรรม Art for Kids นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2-3 วันที่ 30 มีนาคม 2561 (30 มี.ค. 2561)
นางสาววิรมณ คิดอ่าน ได้รับเหรียญทองแดง ยิงปืนสั้นสตรี 25 เมตร รายการ ISSF Junior World Cup Rifle / Pistol / Shotgun Sydney, AUS, 2018 วันที่ 19-29 มีนาคม 2561 (29 มี.ค. 2561)
การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 วันที่ 27 มีนาคม 2561 (27 มี.ค. 2561)
การประกวดโครงการเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ PIM Innovative Biz Challenge 2018 ระดับภูมิภาค วันที่ 24-25 มีนาคม 2561 (26 มี.ค. 2561)
กิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ACL summer school 2018 วันที่ 23 มีนาคม 2561 (26 มี.ค. 2561)
การเรียนปูพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา ACL summer school 2018 วันที่ 23 มีนาคม 2561 (26 มี.ค. 2561)
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2-3 วันที่ 23 มีนาคม 2561 (23 มี.ค. 2561)
กิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน ภาคฤดูร้อน ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 ACL summer school 2018 วันที่ 23 มีนาคม 2561 (23 มี.ค. 2561)
การเรียนปูพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการ ระดับประถมศึกษา ACL summer school 2018 วันที่ 23 มีนาคม 2561 (23 มี.ค. 2561)
การประชุม โครงการการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) วันที่ 22 มีนาคม 2561 (23 มี.ค. 2561)
ภาพบรรยากาศ การเรียนการสอนเทควันโด ACL summer school 2018 วันที่ 22 มีนาคม 2561 (22 มี.ค. 2561)
กิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ACL summer school 2018 วันที่ 21 มีนาคม 2561 (22 มี.ค. 2561)
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่เนอสเซอรี่ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 วันที่ 19 มีนาคม 2561 (20 มี.ค. 2561)
พิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการ "ใต้ร่มพระธรรม" วันที่ 17 มีนาคม 2561 (19 มี.ค. 2561)
ภารกิจของสามเณรช่วงบ่าย-ค่ำ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน "ใต้ร่มพระธรรม" วันที่ 16 มีนาคม 2561 (18 มี.ค. 2561)
ภารกิจของสามเณรช่วงเช้า โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน "ใต้ร่มพระธรรม" วันที่ 16 มีนาคม 2561 (17 มี.ค. 2561)
งานวันขอบคุณ Cowboy Night Thank You Party ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 13 มีนาคม 2561 (14 มี.ค. 2561)
กิจกรรม ม่วน งัน สันเล้า หมู่เฮา ACL ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 13 มีนาคม 2561 (13 มี.ค. 2561)
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน "ใต้ร่มพระธรรม" ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง จ.ลำปาง วันที่ 11 มีนาคม 2561 (13 มี.ค. 2561)
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน "ใต้ร่มพระธรรม" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 11 มีนาคม 2561 (12 มี.ค. 2561)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานวงโยธวาทิตของโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง วันที่ 9 มีนาคม 2561 (9 มี.ค. 2561)
งานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย จัดประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560” วันที่ 9 มีนาคม 2561 (9 มี.ค. 2561)
วงโยธวาทิต โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมแสดงในพิธีปิดงาน และประกาศผลรางวัลการจัดการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 3 มีนาคม 2561 (8 มี.ค. 2561)
การแข่งขัน "เทควันโด-ยูยิตสู IPECM OPEN 2018" จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3 มีนาคม 2561 (7 มี.ค. 2561)
อบรมสัมมนา เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา” โดย ดร.ปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี วันที่ 3 มีนาคม 2561 (5 มี.ค. 2561)
งาน Happy Birthday คณะครูที่มีวันคล้ายวันเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม และ กุมภาพันธ์ วันที่ 2 มีนาคม 2561 (5 มี.ค. 2561)
พิธีปิดกิจกรรมพิเศษ ในโครงการพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 2 มีนาคม 2561 (2 มี.ค. 2561)
พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 "35th COMMENCEMENT CEREMONY" วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (1 มี.ค. 2561)
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 (27 ก.พ. 2561)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 (27 ก.พ. 2561)
พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา แก่นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 (25 ก.พ. 2561)
การประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (24 ก.พ. 2561)
พิธีกราบบูรพาจารย์ และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นอภินันท์มันตา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (24 ก.พ. 2561)
กิจกรรม “Anniversary prom night 2017” ฉลองการสำเร็จการศึกษาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 35 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (23 ก.พ. 2561)
 1 2 3 4  >>   >|