Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จำนวน 4 คน ตัวแทนประเทศไทย ร่วมเดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมทางดนตรีในด้านวงโยธวาทิต ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 18-23 ตุลาคม 2561 (22 ก.ย. 2561)
รางวัล Champ of the Champ การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ WRO 2018 : World Robot Olympiad 2018 ระดับประเทศ วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561 (6 ก.ย. 2561)
ส่งกำลังแรงใจเชียร์ น้องชมพู่ เยาวชนคน เก่งจังหวัดลำปาง นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย แข่งขันยิงปืน WORLD CHAMPIONSHIP (ALL EVENTS) วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2561 (31 ส.ค. 2561)
มอบรางวัลนักเรียนช่วยงานห้องสมุดดีเด่น นักเรียนบรรณารักษ์น้อยดีเด่น นักเรียนเข้าห้องสมุดบ่อยครั้งที่สุด นักเรียนที่ยืมหนังสือบ่อยครั้งที่สุด และนักเรียนยอดนักอ่าน วันที่ 25 กันยายน 2561 (เมื่อวานนี้)
ด.ช.วรสรณ์ ทิพย์มณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดลำปาง ด้านความเป็นผู้นำ มีความประพฤติดี และมีจิตสาธารณะ ในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 23 กันยายน 2561 (เมื่อวานนี้)
กิจกรรม Drop Everything And Read : D-E-A-R Day เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักเลือกอ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์ (เมื่อวานนี้)
พีธีปิดการแข่งขันฟุตบอล 9 คน รายการ Assumption Academy League ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กันยายน 2561 (เมื่อวานนี้)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT ผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning วันที่ 22 กันยายน 2561 (24 ก.ย. 2561)
พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ประจำปี 2561 วันที่ 21 กันยายน 2561 (22 ก.ย. 2561)
บริการให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก(dT) นักเรียนชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง วันที่ 21 กันยายน 2561 (22 ก.ย. 2561)
กิจกรรม "Cool Kids Camp" ครั้งที่ 7 มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม และเกมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 วันที่ 21 กันยายน 2561 (21 ก.ย. 2561)
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 21 กันยายน 2561 (21 ก.ย. 2561)
แนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 10-14 กันยายน 2561 (20 ก.ย. 2561)
แนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 10-14 กันยายน 2561 (19 ก.ย. 2561)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก HPV เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อเอชพีวี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 17 กันยายน 2561 (18 ก.ย. 2561)
คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ “เลือดของท่านหนึ่งหยด ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อีกรายหลาย” วันที่ 17 กันยายน 2561 (18 ก.ย. 2561)
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เข้าร่วมประชุมงานอภิบาลในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล เรื่อง ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20 วันที่ 15 กันยายน 2561 (18 ก.ย. 2561)
งานประชาสัมพันธ์ จัดอบรมการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี วันที่ 15 กันยายน 2561 (17 ก.ย. 2561)
คณะครูผู้รับผิดชอบงานกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือฯ ครั้งที่ 16 วันที่ 14 กันยายน2561 (17 ก.ย. 2561)
การอบรมในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” วันที่ 13 กันยายน 2561 (17 ก.ย. 2561)
โครงการ CEP จัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง วันที่ 10 กันยายน 2561 (17 ก.ย. 2561)
กิจกรรม “กาดมั่วตั๋วน้อย” ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 14 กันยายน 2561 (14 ก.ย. 2561)
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา และผลงานการทำวิจัยของคณะครู วันที่ 12 กันยายน 2561 (14 ก.ย. 2561)
พิธีปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 13 กันยายน 2561 (14 ก.ย. 2561)
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายอดิศักดิ์ เจียมวิจักษณ์ อายุ 53 ปี สามีของ มิสกัญญา เจียมวิจักษณ์ วันที่ 12 กันยายน 2561 (13 ก.ย. 2561)
กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบให้นักเรียนระดับ ม.ปลาย ในโครงการ ”ฟิตสู้ Road to TCAS62” วันที่ 12 กันยายน 2561 (13 ก.ย. 2561)
โครงการ SMART TECH ชั้น ป.6 ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วันที่ 12 กันยายน 2561 (13 ก.ย. 2561)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 11 กันยายน 2561 (12 ก.ย. 2561)
กิจกรรม “เสริมทักษะภาษาไทย” โดย อ.กิจมาโนชย์ โรจนทรัพย์ (คุณครูลิลลี่) วันที่ 6 กันยายน 2561 (11 ก.ย. 2561)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เยาวชนแกนนำสิทธิมนุษยชน" นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 8 กันยายน 2561 (10 ก.ย. 2561)
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษา จ.ลำปาง (OBECQA) วันที่ 7-8 กันยายน 2561 (10 ก.ย. 2561)
โครงการพิเศษ SMART TECH ชั้น ป.5 ศึกษาดูงาน “ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 อำเภองาว จังหวัดลำปาง วันที่ 7 กันยายน 2561 (10 ก.ย. 2561)
กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน การฝึกซ้อม “ขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย” ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 6-7 กันยายน 2561 (7 ก.ย. 2561)
ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่สร้างชื่อให้กับโรงเรียน ทั้งด้านวิชาการ และกีฬา วันที่ 7 กันยายน 2561 (7 ก.ย. 2561)
โครงการแนะแนว และการติวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ TCAS นักเรียนชั้น ม.5-6 วันที่ 5 กันยายน 2561 (7 ก.ย. 2561)
โครงการเปิดโลกอุดมศึกษา 4.0 ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา วันที่ 6 กันยายน 2561 (7 ก.ย. 2561)
พิธีการสอบเลื่อนสายเทควันโด โดย อ.ธนา สินประสาธน์ ประธานกรรมการสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย วันที่ 31 สิงหาคม 2561 (7 ก.ย. 2561)
กิจกรรม “การฝึกซ้อม หนีภัย เมื่อเกิดแผ่นดินไหว เรียนรู้และเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ” ระดับประถมศึกษา วันที่ 6 กันยายน 2561 (6 ก.ย. 2561)
กิจกรรม Explorer Kids “เปิดโลกทัศน์และเพิ่มพูนประสบการณ์” ให้กับนักเรียน CEP ฝ่ายปฐมวัย วันที่ 5 กันยายน 2561 (6 ก.ย. 2561)
นักเรียนในโครงการ SMART TECH ชั้น ป.4 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จ.ลำปาง วันที่ 29 สิงหาคม 2561 (5 ก.ย. 2561)
การประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 4 กันยายน 2561 (5 ก.ย. 2561)
ฝ่ายปฐมวัย เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน วันที่ 29-30 สิงหาคม และ วันที่ 3 กันยายน 2561 (5 ก.ย. 2561)
กิจกรรมลำปาง “สร้างสรรค์ ปันสุข @ ที่นี่ มีอาชีพ มีงานทำ วันนัดพบแรงงาน” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 3 กันยายน 2561 (4 ก.ย. 2561)
แนะแนวทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจศึกษาต่อด้านเตรียมทหาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 3 กันยายน 2561 (4 ก.ย. 2561)
ฝ่ายปฐมวัย ร่วมประชุมผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 3 กันยายน 2561 (4 ก.ย. 2561)
รางวัลการแข่งขันกีฬาซูโม่ ยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร วันที่ 1-2 กันยายน 2561 (4 ก.ย. 2561)
กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอนการทำ “ข้าวผัด 3 สี”ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 วันที่ 3 กันยายน 2561 (4 ก.ย. 2561)
รางวัล “TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2018-2019 ภาคเหนือตอนบน และ รางวัลชนะเลิศ “เทควันโดชิงแชมป์นักเรียนนักศึกษาประจำปี 2518” วันที่ 1-2 กันยายน 2561 (3 ก.ย. 2561)
ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรต้นแบบเพื่อสร้างภูมิปัญญาคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย” จ.ลำปาง วันที่ 1 กันยายน 2561 (3 ก.ย. 2561)
รางวัลการแข่งขันเทควันโด กีฬา SPORT HERO แห่งชาติ ครั้งที่ 2 "ฉลามชลเกมส์" ประจำปี 2561 ณ โรงยิมส์ อบจ. จังหวัดชลบุรี วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 (3 ก.ย. 2561)
 1 2 3 4  >>   >|