Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (41)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (90) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (41) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (703) 
•แผนงาน (1971) 
•โครงการ (154) 
•หนังสือเข้า (13424)  
•บันทึกข้อความ (62745)  
•คำสั่งโรงเรียน (1259)  
•งบประมาณ (0)  
•วิจัยและสำรวจ (124)  
•งานมอบหมาย (0)  
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (691) 
•รูปภาพกิจกรรม (2765) 
•ผลงานบุคลากร (308) 
•ปฏิทินกิจกรรม (8578) 
•ผลงานนักเรียน (4056) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (4) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (691) 
•ข่าวดำเนินการ (691)  
•FAQ  
•กฤตภาค (23) 
•เอกสารต่างๆ (343) 
  
ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 691 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

โครงการต้นกล้าคุณธรรมคณะครู 60

กำหนดการ พิธีสืบสานประเพณี "ยี่เป็ง" ACL วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

พิธีปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ สนามรัชตสมโภช

แจ้งการปิดระบบอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ของโรงเรียน

กิจกรรม "Cool Kids Camp" ครั้งที่ 6

พิธีปิดอัสสัมเกมส์ 60

กิจกรรมโครงการภูมิคุ้มกันเยาวชนในสถานศึกษา

กาดมั่วตั๋วน้อย

การปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

การฝึกซ้อมดับเพลิง และภัยพิบัติจากการแผ่นดินไหว ฝ่ายปฐมวัย

000.

โค้ชธงชัย รุ่งเรืองเลิศ ผู้ฝึกสอนระดับ AFC Pro Diploma License มาฝึกนักเรียนอาคาเดมี่พร้อมมอบเกียรติบัตร วันที่ 8-9 กันยายน 2560

ค่ายบูรณาการ ม.4 และ ม.6

กำหนดการ ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2558-2560 วันที่ 8-9 กันยายน 2560

กำหนดการ ปฐมนิเทศครูประจำการ ปีการศึกษา 2558-2560 วันที่ 9-10 กันยายน 2560

กำหนดการ การจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 22-23 สิงหาคม 2560วีดีโอ 29

วีดีโอ 28

วีดีโอ 27

วีดีโอ 26

วีดีโอ 25

วีดีโอ 24

วีดีโอ 23

วีดีโอ 22

วีดีโอ 21

วีดีโอ 20

วีดีโอ 19

วีดีโอ 18

วีดีโอ 17

วีดีโอ 16

วีดีโอ 15

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

การแสดงความยินดีกับ นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย

การฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว และดินถล่ม

พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียน ชั้น ม.4 และคณะกรรมการนักเรียน

พิธีไหว้ครู "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" น้อมวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 วันที่ 8 มิถุนายน 2560

พิธีไหว้ครู น้อมวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และศิษย์เก่า รุ่นที่ 34

พิธีไหว้ครู "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" น้อมวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 วันที่ 8 มิถุนายน 2560

กิจกรรม วันรำลึกพระคุณแม่ "อุ่นไอรัก อุ่นละมุน" ระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา วันที่ 11 สิงหาคม 2560

พิธีบูชาขอบพระคุณ "สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกาย และวิญญาณ" วันที่ 15 สิงหาคม 2560

พิธีไหว้ครู "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" น้อมวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วันที่ 8 มิถุนายน 2560

พิธีไหว้ครู "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" น้อมวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที ระดับปฐมวัย วันที่ 8 มิถุนายน 2560

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 และแสดงความยินดีกับเจ้าคณะแขวงประเทศไทยองค์ใหม่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการ และพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีวันอัสสัมชัญ (วันที่ 15 สิงหาคม 2560)

กำหนดการ พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ 85 พรรษา (วันที่ 11 สิงหาคม 2560)

กำหนดการ วันอัสสัมชัญ สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (วันที่ 15 สิงหาคม 2560)

กำหนดการ งานฝึกอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษจราจรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 18-19 สิงหาคม 2560)

กำหนดการ พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 กรกฎาคม 2560)

สรุปผลการแข่งขันฟุตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 20

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ระดับประถมศึกษา (วันที่ 15 กรกฎาคม 2560)

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 15 กรกฎาคม 2560)

เพลงสดุดีอัสสัมชัญลำปาง

กำหนดการ งานหล่อเทียนพรรษา และกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา วันที่ 3,7 กรกฎาคม 2560

กำหนดการ พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น วันที่ 15 กรกฎาคม 2560

กำหนดการ ฝึกซ้อมอัคคีภัย และฝึกซ้อมเตรียมรับมือแผ่นดินไหว วันที่ 28-29 มิถุนายน 2560

กำหนดการ วันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย (วันที่ 3 มิถุนายน 2560)

กำหนดการ วันภราดา และพิธีเสกอาคารเซนต์หลุยส์ (วันที่ 13 มิถุนายน 2560)

กำหนดการ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กำหนดการ พิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 มิถุนายน 2560)

ราคาหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560

กำหนดการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนใหม่ระหว่างชั้น ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ประกาศที่นั่งสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ วันที่ 8 มีนาคม 2560

ประกาศสอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน และบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ใบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ACL SUMMER COURSE 2017

ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียน ระดับปฐมวัย

กำหนดการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และรางวัลเกียรติยศครู วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

กำหนดการกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560

ACLMB_มหกรรมร้อยดวงใจโยธวาทิตไทย

พิธีเปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. งานวันวิชาการ และพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชมวีดีโอการแสดง งาน ACL CHARITY NIGHT วันที่ 28 มกราคม 2560

ชมวีดีโอการแสดง งาน ACL CHARITY NIGHT วันที่ 27 มกราคม 2560

กำหนดการ พิธีปิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

กำหนดการงาน “ACL Charity Night” วันที่ 27-28 มกราคม 2560

กำหนดการ งาน ACL Charity Night

พิธีเปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

การแข่งขันกีฬาสี "เข็มแดงเกมส์ 2016" ระดับปฐมวัย

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี "เข็มแดงเกมส์ 2016" ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับประถมศึกษา

ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และมิสซาปิดปีการศึกษา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศผลสอบกลางภาคเรียน 2/2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี "เข็มแดงเกมส์ 2016"

แผนที่การจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการวันวิชาการ วันที่ 18-20 มกราคม 2560

Christmas Fair 2016" ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

กำหนดการ ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ชั้น ม.4-ม.5 วันที่ 13-14 มกราคม 2560

กำหนดการ Day Camp ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ม.4 และการอยู่ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ม.5 วันที่ 13-14 มกราคม 2560

กำหนดการ พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนชั้น ม.6 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล Lucky Draw Christmas 2016 วันที่ 23 ธันวาคม 2559

กำหนดการพิธีอวยพรวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ .. และผังกิจกรรม Christmas Fair 20161 2 3 4 5 6 7