Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (32)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (90) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (32) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (575) 
•แผนงาน (1968) 
•โครงการ (146) 
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (476) 
•รูปภาพกิจกรรม (2139) 
•ผลงานบุคลากร (305) 
•ปฏิทินกิจกรรม (8193) 
•ผลงานนักเรียน (4054) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (4) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (476) 
•ข่าวดำเนินการ (476)  
•FAQ  
•กฤตภาค (16) 
•เอกสารต่างๆ (343) 

  

ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 476 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

ประกาศผลสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี(LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 ชุด

กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการ และแผนผังพิธีไหว้ครู

งานเลี้ยงต้อนรับ ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปีการศึกษา 2559

ศูนย์ภาษาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางได้เปิดคอร์สสอนภาษาอังกฤษ สำหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสากลของเคมบริดจ์

กำหนดพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี

วีดีทัศแนะนำโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

พิธีต้อนรับพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่ 28 เมษายน 2559

รายชื่อนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพ พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ชุด

กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอภาพ พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ชุด

Terms and Condition in Considering Foreign Teachers as Permanent Teachers under the Thai System

รายชื่อนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

พิธ๊กราบบูรพาจารย์

มุฑิตาจิตครูเกษียน

ประกาศผลสอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน

ปิดกองลูกเสือ

ปิดกองลูกเสือ

วันสถาปนาโรงเรียน

งานราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญลำปาง3 59

งานราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญลำปาง2 59

งานราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญลำปาง1 59

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

กำหนดการส่ง-รับกองลูกเสือ และพิธีปิดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

โครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมภาคฤดูร้อน SUMMER COURSE 2016

งานวันวิชาการ " การศึกษาเพื่อการพัฒนาแบบองค์รวม" วันที่ 28 มกราคม 2559

กำหนดการ งาน "ACL Charity Night" ประจำปีการศึกษา 2558

ขยายเวลารับ และยื่นซองสอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน

กิจกรรมค่าย DayCamp ผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 15 มกราคม 2559

กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และวันครู 2559 วันที่ 8 มกราคม 2559

การแสดงคอนเสริท์

งาน Merry Christmas & Happy New Year 2015 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 ธันวาคม 2558

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวันวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2558

รายการแข่งขันงาน Education for holistic development การศึกษาเพื่อการพัฒนาแบบองค์รวม

กำหนดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

แผนผังเข้าแถวทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 109 รูป

ประกาศผลรางวัลสลากการกุศล 2558

ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา ๘๘ พรรษา วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2558

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา วันที่ 4 ธันวาคม 2558

stest

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ แผนกปฐมวัย วันที่ 4 ธันวาคม 2558

เข็มแดงเกมส์ 2015 ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

การประกวดตกแต่งอาคารเทศกาลคริสต์มาส

การแข่งขันกรีฑาสีเข็มแดงเกมส์ 2015 ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ค่าย DayCamp ลูกเสือ เนตรนารี" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

ค่ายลูกเสือประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมปีที่ 3

ตารางสอบ และรายชื่อนักเรียน การสอบภายใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

004

003

002

001

002/09/10/58

001

กำหนดการรับสมัครนนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

008

007

006

005

004

003

002

001/09/10/58

แผนกมัธยมศึกษาจัดกิจกรรม "วันรำลึกพระคุณแม่" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2558

ประกาศ ผลการประกวดราคาจัดทำเสื้อกีฬาสีของนักเรียน และครู

บูรณาการป.4

บูรณาการป.6

กิจกรรมโรงเรียน

อนุบาลทัศนะศึกษา3

กิจกรรมทัศนศึกษาพัฒนาผู้เรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 เพื่อเปิดโลกทัศน์และเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง

กิจกรรมทัศนศึกษาพัฒนาผู้เรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์

พิธีต้อนรับพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา วันที่ 26 กรกฎาคม 2558

ถวายเทียนพรรณษามัธยมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ และกิจกรรมแห่เทียนพรรษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ประกาศ เรื่อง การจัดทำเสื้อกีฬาสีของนักเรียน และเสื้อครู

แบบเสื้อกีฬาสี Sports Day ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

กำหนดการ บำเพ็ญกุศล และพิธีฌาปนกิจศพ ม.บุรินทร์ วรุณพันธ์

กำหนดการ พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น

พิธีสดุดี นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และเสกรูปปั้นนักบุญหลุยส์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

เพลง น้ำเงินและขาว

ประกาศ ผลสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพลง ลมหายใจเข้า ออก ป.1 ถึง ป.3

เพลง ลมหายใจเข้าหายใจออก

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทรักษาความปลอดภัย

ค่ายคุณธรรม และหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมวันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ บรมครูแห่งแผ่นดิน แผนกมัธยมศึกษา วันที่ 26 มิถุนายน 2558

กิจกรรมวันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ บรมครูแห่งแผ่นดิน แผนกประถมศึกษา วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ตารางสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ปีการศึกษา 2558

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีไหว้ครู "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 วันที่ 11 มิถุนายน 25581 2 3 4 5