Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (32)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (88) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (26) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (520) 
•แผนงาน (1911) 
•โครงการ (146) 
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (360) 
•รูปภาพกิจกรรม (1642) 
•ผลงานบุคลากร (281) 
•ปฏิทินกิจกรรม (6321) 
•ผลงานนักเรียน (128) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (4) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (360) 
•ข่าวดำเนินการ (360)  
•FAQ  
•กฤตภาค (16) 
•เอกสารต่างๆ (319) 

  

ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 360 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

กำหนดการ วันผู้ปกครองพบครู ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

กำหนดการ พิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1

กำหนดการมุทิตาจิตครู และเจ้าหน้าที่นักการเกษียณ

รายการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2558

003

002

001

งาน Merry Christmas & Happy New Year 2014 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 ธันวาคม 2557 _ Part4

งาน Merry Christmas & Happy New Year 2014 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 ธันวาคม 2557 _ Part3

งาน Merry Christmas & Happy New Year 2014 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 ธันวาคม 2557 _ Part2

ประกาศผลประกวดราคาจ้างทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการ การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

งาน Merry Christmas & Happy New Year 2014 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 ธันวาคม 2557 _ Part1

กำหนดการ พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3

รายงานผลการเรียนชั้น ม.6 ของแต่ละห้องที่ได้คะแนนสูงสุด และนักเรียนที่ได้รับทุนปัทมะเสวี

กำหนดการ พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการ ACL Charity Night ชั้นเนอสเซอรี่ - ป.3 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558

กำหนดการ ACL Charity Night ชั้น ป.4 - ม.6 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

รางวัลที่ 1 ของประเทศ โครงการทดสอบ PRE ม.ต้น

ผลการสอบคัดเลือกประเภทรับตรง และประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

รางวัลโครงงานทดสอบ PRE GIFTED EP โดยชมรมบัณฑิตแนะแนว

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือนักเรียน

ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม นักเรียน ครูและบุคลากร

พระอัครสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช จะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระคาร์ดินัล

ผลรางวัลสลากการกุศล ACL Christmas Fair 2014

ผลงานนักเรียน ด.ช.สิทธิพันธ์ หิรัตนพันธุ์ ชั้น ม.4/6 พาเที่ยวโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

กำหนดการ Christmas Concert Music We Cherish Part VI

กำหนดการลงทะเบียนมอบตัวเข้าเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กำหนดการลงทะเบียนมอบตัวเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กำหนดการลงทะเบียนมอบตัวเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กำหนดการ งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช (04/12/57)

กำหนดการ ค่ายเพื่อมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 (5-10/12/57)

กำหนดการ งาน Christmas Fair สลากการกุศล 2014 (24/12/57)

กำหนดการ งาน ACL Family Night 2014 (23/12/57)

กำหนดการลงทะเบียนมอบตัวเข้าเรียน ชั้น ม.4 (นักเรียนภายใน)

The Honorable Visitor came to visit our school

กำหนดการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ

ประกาศ การจัดทำเสื้อกีฬาสีของนักเรียน และครู

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร นักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น

การยื่นซองประกวดราคาจัดทำเสื้อกีฬาสี ปีการศึกษา 2557

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ การทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ "General English Proficiency Test"

กำหนดการ กิจกรรมวันอัสสัมชัญลำปาง

กำหนดการ พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ

กำหนดการ งานคอนเสิร์ต FSG รวมใจต้านภัยยาเสพติด

กำหนดการ วันคล้ายวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (15-07-57)

กำหนดการ พิธีสวนสนามทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ เนตรนารี (01-07-57)

กำหนดการ และสถานที่ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

กำหนดการ พิธีเปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 17

กำหนดการ พิธีไหว้ครู (12-06-57)

กำนหนดการ วันสุนทรภู่ (26-06-57)

กำหนดการ พิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ (05-06-57)

ทดสอบ ครั้งที่ 6

ทดสอบ ครั้งที่ 5

ทดสอบ ครั้งที่ 3

ทดสอบ ครั้งที่ 2

12345

test

ทดสอบฝากข่าว

12345

ประกาศหยุดทำการและจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค. 2557

ประกาศหยุดเรียนในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557

123456

กำหนดการ 555

กำหนดการ พิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2557 (05-06-57)

กำหนดการ พิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี (05-06-57)

002

002

ราคาหนังสือ ปีการศึกษา2557

ประกาศผลการยื่นซองประกวดราคา ประจำปีการศึกษา 2557

ผลการสอบเข้าเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ปีการศึกษา 2557

วิธีเข้าไปล็อกอินใช้บริการตู้ออนไลน์เคาน์เตอร์เซอร์วิส

รางวัลคะแนน PRE-ม.ต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ที่ 1 และ 2 ของประเทศ

กำหนดการ เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

สรุปรายได้-ค่าใช้จ่าย กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน และสัมผัสชีวิตบ้านห้วยน็อต

แผนผังโต๊ะจีน ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศ ! .. การพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเพื่อทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนเป็นหมู่คณะ

กำหนดการ พิธีบูชาขอบพระคุณ และวันสถาปนาโรงเรียน (10-02-57)

กำหนดการ พิธีปิดกองลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ (13-02-57)

กำหนดการ พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 (28-02-57)

กำหนดการ พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที่ 3 (08-03-57)

รางวัลคะแนน PRE- ประถมศึกษา-GIFTED-EP 56 ระดับประถมศึกษา

ประกาศ ! ... การพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเพื่อทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนเป็นหมู่คณะ

ประกาศ ! ... พิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2557

แผนผังการเข้าแถวพิธีเปิด Chirstmas Fair ACL 2013

แผนผังร้านเกม Chirstmas Fair ACL 2013

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา "อัสสัมชัญ" และ "เซราฟิน"

สูจิบัตรเข็มแดงเกมส์ 2013 ระดับมัธยมศึกษา

สูจิบัตรเข็มแดงเกมส์ 2013 ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา

Prospectus Assumption College Lampang 2013

กำหนดการแข่งขันกีฬาสี "เข็มแดงเกมส์ 2013" ระดับปฐมวัย (29/11/56)

กำหนดการแข่งขันกีฬาสี "เข็มแดงเกมส์ 2013" ระดับประถมศึกษา (29/11/56)

กำหนดการแข่งขันกีฬาสี "เข็มแดงเกมส์ 2013" ระดับมัธยมศึกษา (28/11/56)

กำหนดการ พิธีเปิดงานฉลอง Christmas Fair 2013 (20/12/56)

รางวัลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัยดีมาก

กำหนดการ ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน และสัมผัสชีวิต (17-19/04/57)

กำหนดการ ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (6-8/12/56)1 2 3 4