Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (32)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (88) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (26) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (521) 
•แผนงาน (1959) 
•โครงการ (146) 
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (409) 
•รูปภาพกิจกรรม (1762) 
•ผลงานบุคลากร (305) 
•ปฏิทินกิจกรรม (6859) 
•ผลงานนักเรียน (128) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (4) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (409) 
•ข่าวดำเนินการ (409)  
•FAQ  
•กฤตภาค (16) 
•เอกสารต่างๆ (337) 

  

ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 409 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

004

003

002

001

วันแม่มัธยม

ประกาศ ผลการประกวดราคาจัดทำเสื้อกีฬาสีของนักเรียน และครู

บูรณาการป.4

บูรณาการป.6

กิจกรรมโรงเรียน

อนุบาลทัศนะศึกษา3

อนุบาลทัศนะศึกษา2

อนุบาลทัศน์ศึกษา

พิธีต้อนรับพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา วันที่ 26 กรกฎาคม 2558

ถวายเทียนพรรณษามัธยมศึกษาปีที่ 5

นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

ประกาศ เรื่อง การจัดทำเสื้อกีฬาสีของนักเรียน และเสื้อครู

แบบเสื้อกีฬาสี Sports Day ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

กำหนดการ บำเพ็ญกุศล และพิธีฌาปนกิจศพ ม.บุรินทร์ วรุณพันธ์

กำหนดการ พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น

พิธีสดุดี นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และเสกรูปปั้นนักบุญหลุยส์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

เพลง น้ำเงินและขาว

ประกาศ ผลสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพลง ลมหายใจเข้า ออก ป.1 ถึง ป.3

เพลง ลมหายใจเข้าหายใจออก

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทรักษาความปลอดภัย

ค่ายคุณธรรม และหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมวันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ บรมครูแห่งแผ่นดิน แผนกมัธยมศึกษา วันที่ 26 มิถุนายน 2558

กิจกรรมวันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ บรมครูแห่งแผ่นดิน แผนกประถมศึกษา วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ตารางสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ปีการศึกษา 2558

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีไหว้ครู "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 วันที่ 11 มิถุนายน 2558

พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 และพิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนชั้น ม.4 วันที่ 11 มิถุนายน 2558

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

กำหนดการ วันสุนทรภู่ (26 มิถุนายน 2558)

กำหนดการ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2558)

กำหนดการ พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (20 กรกฏาคม 2558)

กำหนดการ กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา (29 กรกฎาคม 2558)

พิธีไหว้ครู "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 วันที่ 11 มิถุนายน 2558

พิธีไหว้ครู "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 11 มิถุนายน 2558

พิธีไหว้ครู "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 11 มิถุนายน 2558

พิธีไหว้ครู "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" ระดับปฐมวัย วันที่ 11 มิถุนายน 2558

พิธีเปิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 4 มิถุนายน 2558

พิธีมิสซาโมทนาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 3 มิถุนายน 2558

กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก นักเรียนชั้น ม.5 ออกไปเดินรณรงค์บริเวณชุมชนกู่เกิ้ง วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสี ปีการศึกษา 2558

กำหนดการ วันผู้ปกครองพบครู ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

กำหนดการ พิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1

กำหนดการมุทิตาจิตครู และเจ้าหน้าที่นักการเกษียณ

รายการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2558

003

002

001

งาน Merry Christmas & Happy New Year 2014 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 ธันวาคม 2557 _ Part4

งาน Merry Christmas & Happy New Year 2014 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 ธันวาคม 2557 _ Part3

งาน Merry Christmas & Happy New Year 2014 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 ธันวาคม 2557 _ Part2

ประกาศผลประกวดราคาจ้างทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการ การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

งาน Merry Christmas & Happy New Year 2014 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 24 ธันวาคม 2557 _ Part1

กำหนดการ พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3

รายงานผลการเรียนชั้น ม.6 ของแต่ละห้องที่ได้คะแนนสูงสุด และนักเรียนที่ได้รับทุนปัทมะเสวี

กำหนดการ พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการ ACL Charity Night ชั้นเนอสเซอรี่ - ป.3 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558

กำหนดการ ACL Charity Night ชั้น ป.4 - ม.6 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

รางวัลที่ 1 ของประเทศ โครงการทดสอบ PRE ม.ต้น

ผลการสอบคัดเลือกประเภทรับตรง และประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

รางวัลโครงงานทดสอบ PRE GIFTED EP โดยชมรมบัณฑิตแนะแนว

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือนักเรียน

ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม นักเรียน ครูและบุคลากร

พระอัครสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช จะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระคาร์ดินัล

ผลรางวัลสลากการกุศล ACL Christmas Fair 2014

ผลงานนักเรียน ด.ช.สิทธิพันธ์ หิรัตนพันธุ์ ชั้น ม.4/6 พาเที่ยวโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

กำหนดการ Christmas Concert Music We Cherish Part VI

กำหนดการลงทะเบียนมอบตัวเข้าเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กำหนดการลงทะเบียนมอบตัวเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กำหนดการลงทะเบียนมอบตัวเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กำหนดการ งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช (04/12/57)

กำหนดการ ค่ายเพื่อมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 (5-10/12/57)

กำหนดการ งาน Christmas Fair สลากการกุศล 2014 (24/12/57)

กำหนดการ งาน ACL Family Night 2014 (23/12/57)

กำหนดการลงทะเบียนมอบตัวเข้าเรียน ชั้น ม.4 (นักเรียนภายใน)

The Honorable Visitor came to visit our school

กำหนดการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ

ประกาศ การจัดทำเสื้อกีฬาสีของนักเรียน และครู

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร นักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น

การยื่นซองประกวดราคาจัดทำเสื้อกีฬาสี ปีการศึกษา 2557

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ การทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ "General English Proficiency Test"

กำหนดการ กิจกรรมวันอัสสัมชัญลำปาง

กำหนดการ พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ

กำหนดการ งานคอนเสิร์ต FSG รวมใจต้านภัยยาเสพติด

กำหนดการ วันคล้ายวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (15-07-57)

กำหนดการ พิธีสวนสนามทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ เนตรนารี (01-07-57)

กำหนดการ และสถานที่ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา1 2 3 4 5