Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (41)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (90) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (49) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (797) 
•แผนงาน (1971) 
•โครงการ (154) 
•หนังสือเข้า (14001)  
•บันทึกข้อความ (66762)  
•คำสั่งโรงเรียน (1304)  
•งบประมาณ (0)  
•วิจัยและสำรวจ (123)  
•งานมอบหมาย (0)  
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (739) 
•รูปภาพกิจกรรม (2926) 
•ผลงานบุคลากร (308) 
•ปฏิทินกิจกรรม (8578) 
•ผลงานนักเรียน (4056) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (4) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (739) 
•ข่าวดำเนินการ (739)  
•FAQ  
•กฤตภาค (23) 
•เอกสารต่างๆ (343) 
  
ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 739 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

ประกาศรับสมัครครูผู้สอน ระดับปฐมวัย

การพัฒนาโครงการห้องเรียน Gifted สู่โครงการห้องเรียน Smart TECH

ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียน โครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาความพร้อม (สอนเสริมภาคฤดูร้อน 2561) Summer School 2018

พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา แก่นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3

กำหนดการรับเอกสารหลักฐานการศึกษา สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560

กำหนดการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วันที่ 11-17 มีนาคม 2561

รายละเอียด ASSUMPTION SUMMER SCHOOL 2018 วันที่ 19 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2561

กำหนดการ พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรางวัล กิจกรรม "BLUE & WHITE NIGHT" 60 ปี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

000

กำหนดการ พิธีทำบุญตักบาตร งาน "เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาโรงเรียน" วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อโครงการ Gifted Class ชั้น ป.4 และ เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561

การแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัย งานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 22-26 มกราคม 2561

งานวันเด็กแห่งชาติ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” พุทธศักราช 2561

งานเลี้ยงสังสรรค์เจ้าหน้าที่ นักการ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

งานเลี้ยงสังสรรค์คณะครู ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรม มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ACL CHRISTMAS FAIR 2017 THE GRAND LUCKY DRAW

งาน 60 ปี เกียรติภูมิอัสสัมชัญลำปาง Glory of Assumption College Lampang

ประกาศผล CHRISTMAS FAIR 2017 THE GRAND LUCKY DRAW วันที่ 22 ธันวาคม 2560

กิจกรรม พี่พบน้อง “จุดประกายดาวแห่งเกียรติภูมิACL”

กิจกรรมสัปดาห์สิทธิมนุษยชน

พิธีเสกอาคารพยาบาล

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โครงการหนึ่งใจ ให้ธรรมะ

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ และสามเณร

การถ่ายทอดสด...พิธีฉลองครบรอบ 60 ปี เกียรติภูมิอัสสัมชัญลำปาง (60 Year Glory to Assumption College Lampang) วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560

ประกาศผลโควตา โครงการ Gifted,CEP และ โควตาเข้าเรียนต่อ ปีการศึกษา 2561

กำหนดการงาน "ฉลอง 60 ปี เกียรติภูมิอัสสัมชัญลำปาง" วันที่ 16 ธันวาคม 2560

แจ้งการปิดระบบอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ของโรงเรียน

กำหนดการพิธีอวยพร วันคริสต์มาส และวันปีใหม่ พิธีเปิด "CHRISTMAS FAIR 2017"

กิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 ธันวาคม 2560

พิธีเปิดค่ายเพื่อนนักบุญ

ลูกเสือม.1 เข้าค่าย

แปลอักษร

ค่ายลูกเสือ ป.5 ป.6

กรีฑาสีประถม

กร๊ฑาสีมัธยม

"Day Camp ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ต้อนรับนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์

กิจกรรม "Day Camp ลูกเสือสำรอง" ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560

พิธีสืบสานประเพณี "ยี่เป็ง" ACL วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560

โครงการต้นกล้าคุณธรรมคณะครู 60

กำหนดการ พิธีสืบสานประเพณี "ยี่เป็ง" ACL วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

พิธีปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ สนามรัชตสมโภช

แจ้งการปิดระบบอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ของโรงเรียน

กิจกรรม "Cool Kids Camp" ครั้งที่ 6

พิธีปิดอัสสัมเกมส์ 60

กิจกรรมโครงการภูมิคุ้มกันเยาวชนในสถานศึกษา

กาดมั่วตั๋วน้อย

การปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

การฝึกซ้อมดับเพลิง และภัยพิบัติจากการแผ่นดินไหว ฝ่ายปฐมวัย

000.

โค้ชธงชัย รุ่งเรืองเลิศ ผู้ฝึกสอนระดับ AFC Pro Diploma License มาฝึกนักเรียนอาคาเดมี่พร้อมมอบเกียรติบัตร วันที่ 8-9 กันยายน 2560

ค่ายบูรณาการ ม.4 และ ม.6

กำหนดการ ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2558-2560 วันที่ 8-9 กันยายน 2560

กำหนดการ ปฐมนิเทศครูประจำการ ปีการศึกษา 2558-2560 วันที่ 9-10 กันยายน 2560

กำหนดการ การจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 22-23 สิงหาคม 2560วีดีโอ 29

วีดีโอ 28

วีดีโอ 27

วีดีโอ 26

วีดีโอ 25

วีดีโอ 24

วีดีโอ 23

วีดีโอ 22

วีดีโอ 21

วีดีโอ 20

วีดีโอ 19

วีดีโอ 18

วีดีโอ 17

วีดีโอ 16

วีดีโอ 15

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

การแสดงความยินดีกับ นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย

การฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว และดินถล่ม

พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียน ชั้น ม.4 และคณะกรรมการนักเรียน

พิธีไหว้ครู "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" น้อมวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 วันที่ 8 มิถุนายน 2560

พิธีไหว้ครู น้อมวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และศิษย์เก่า รุ่นที่ 34

พิธีไหว้ครู "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" น้อมวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 วันที่ 8 มิถุนายน 2560

กิจกรรม วันรำลึกพระคุณแม่ "อุ่นไอรัก อุ่นละมุน" ระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา วันที่ 11 สิงหาคม 2560

พิธีบูชาขอบพระคุณ "สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกาย และวิญญาณ" วันที่ 15 สิงหาคม 2560

พิธีไหว้ครู "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" น้อมวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วันที่ 8 มิถุนายน 2560

พิธีไหว้ครู "ปาเจราจะริยาโหนติ คุณุตตะรานุสาสะกา" น้อมวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที ระดับปฐมวัย วันที่ 8 มิถุนายน 2560

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 และแสดงความยินดีกับเจ้าคณะแขวงประเทศไทยองค์ใหม่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการ และพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีวันอัสสัมชัญ (วันที่ 15 สิงหาคม 2560)

กำหนดการ พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ 85 พรรษา (วันที่ 11 สิงหาคม 2560)

กำหนดการ วันอัสสัมชัญ สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (วันที่ 15 สิงหาคม 2560)

กำหนดการ งานฝึกอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษจราจรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 18-19 สิงหาคม 2560)

กำหนดการ พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 กรกฎาคม 2560)1 2 3 4 5 6 7 8