Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
ค้นหาจาก
•สารจากผู้อำนวยการ (41)  
•วิสัยทัศน์ นโยบาย  
•ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน (90) 
•วิสัยทัศน์ 
•พันธกิจ 
•วัตถุประสงค์ 
•เป้าหมาย 
•ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
•บทพรรณนางาน 
•ฝ่าย (41) 
•แผนก  
•หน่วยงาน (703) 
•แผนงาน (1971) 
•โครงการ (153) 
•หนังสือเข้า (12961)  
•บันทึกข้อความ (60653)  
•คำสั่งโรงเรียน (1234)  
•งบประมาณ (0)  
•วิจัยและสำรวจ (124)  
•งานมอบหมาย (0)  
•ข่าวต่างๆของ ร.ร. (643) 
•รูปภาพกิจกรรม (2592) 
•ผลงานบุคลากร (311) 
•ปฏิทินกิจกรรม (8578) 
•ผลงานนักเรียน (4056) 
•บุคคลที่เกี่ยวข้อง (4) 
•ข่าวประชาสัมพันธ์ (643) 
•ข่าวดำเนินการ (643)  
•FAQ  
•กฤตภาค (23) 
•เอกสารต่างๆ (343) 
  
ผลการค้นหาคำว่า '' พบ 643 หัวข้อ จาก ข่าวต่างๆ ของโรงเรียน

กำหนดการ พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ 85 พรรษา (วันที่ 11 สิงหาคม 2560)

กำหนดการ วันอัสสัมชัญ สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (วันที่ 15 สิงหาคม 2560)

กำหนดการ งานฝึกอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษจราจรโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 18-19 สิงหาคม 2560)

กำหนดการ พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 กรกฎาคม 2560)

สรุปผลการแข่งขันฟุตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 20

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ระดับประถมศึกษา (วันที่ 15 กรกฎาคม 2560)

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 15 กรกฎาคม 2560)

เพลงสดุดีอัสสัมชัญลำปาง

กำหนดการ งานหล่อเทียนพรรษา และกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา วันที่ 3,7 กรกฎาคม 2560

กำหนดการ พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น วันที่ 15 กรกฎาคม 2560

กำหนดการ ฝึกซ้อมอัคคีภัย และฝึกซ้อมเตรียมรับมือแผ่นดินไหว วันที่ 28-29 มิถุนายน 2560

กำหนดการ วันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย (วันที่ 3 มิถุนายน 2560)

กำหนดการ วันภราดา และพิธีเสกอาคารเซนต์หลุยส์ (วันที่ 13 มิถุนายน 2560)

กำหนดการ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กำหนดการ พิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 มิถุนายน 2560)

ราคาหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560

กำหนดการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนใหม่ระหว่างชั้น ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ประกาศที่นั่งสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ วันที่ 8 มีนาคม 2560

ประกาศสอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน และบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ใบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ACL SUMMER COURSE 2017

ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียน ระดับปฐมวัย

กำหนดการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และรางวัลเกียรติยศครู วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

กำหนดการกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560

ACLMB_มหกรรมร้อยดวงใจโยธวาทิตไทย

พิธีเปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. งานวันวิชาการ และพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชมวีดีโอการแสดง งาน ACL CHARITY NIGHT วันที่ 28 มกราคม 2560

ชมวีดีโอการแสดง งาน ACL CHARITY NIGHT วันที่ 27 มกราคม 2560

กำหนดการ พิธีปิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

กำหนดการงาน “ACL Charity Night” วันที่ 27-28 มกราคม 2560

กำหนดการ งาน ACL Charity Night

พิธีเปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

การแข่งขันกีฬาสี "เข็มแดงเกมส์ 2016" ระดับปฐมวัย

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี "เข็มแดงเกมส์ 2016" ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับประถมศึกษา

ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และมิสซาปิดปีการศึกษา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศผลสอบกลางภาคเรียน 2/2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี "เข็มแดงเกมส์ 2016"

แผนที่การจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการวันวิชาการ วันที่ 18-20 มกราคม 2560

Christmas Fair 2016" ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

กำหนดการ ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ชั้น ม.4-ม.5 วันที่ 13-14 มกราคม 2560

กำหนดการ Day Camp ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ม.4 และการอยู่ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ม.5 วันที่ 13-14 มกราคม 2560

กำหนดการ พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนชั้น ม.6 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล Lucky Draw Christmas 2016 วันที่ 23 ธันวาคม 2559

กำหนดการพิธีอวยพรวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ .. และผังกิจกรรม Christmas Fair 2016

พิธีเปิดสนามเด็กเล่น "Playgroud" ระดับปฐมวัย ณ สนามเด็กเล่นระดับปฐมวัย

พิธีเปิดสนามเด็กเล่น "Playgroud" ระดับประถมศึกษา ณ สนามเด็กเล่นระดับประถมศึกษา

พิธีรำลึกพระคุณพ่อ "วันรำลึกพระคุณพ่อ" นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

พิธีรำลึกพระคุณพ่อ "รักพ่อสุดหัวใจ" นักเรียนระดับปฐมวัย

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ระบบสอบภายใน)

ตารางสอบ และแผนผังที่นั่งสอบ นักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบสอบภายใน) ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอบภายใน) ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

ต้อนรับ Rev.Brother Paul Raj Assistant Generalค่าย Day Camp ลูกเสือสามัญ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระบบโควตาเรียน และ กิจกรรม

การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 15

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษา และศิลปวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 6

กิจกรรมวันลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ระดับปฐมวัย

บรรยายพิเศษ

Day Camp ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

พิธีมิสซาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

งานเลี้ยงนักกีฬา การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

พิธีเปิดค่าย Day Camp ลูกเสือสำรอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมแปรอักษร "ACL รักพ่อนิรันดร" วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาสี “เข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559”

กำหนดการแข่งขันกีฬาสี "เข็มแดงเกมส์ 2016"

กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

แจ้งการปิดระบบเครือข่าย และอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน

ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 ชุด

ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรม "กาดมั่วตั๋วน้อย" ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

การฝึกซ้อมการดับเพลิง และภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ระดับปฐมวัย

พิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E) นักเรียนชั้น ป.6

ผลการแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559

แบบเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 (สามารถสั่งจองเพิ่มเติมได้ที่มินิมาร์ท)

เชิญร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "ครูต้นแบบ" โครงการ "บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน" ประจำปี 2559-2560

สาระความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก ทำกิจกรรมในเว็บไซต์ร่วมกับเพื่อนนักเรียน และประชาชนหลายๆประเทศ

กำหนดการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 15

ประกาศเกียรติบัตรโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "คนลำปาง ร่วมใจ สวมหมวดนิรภัย มีวินัยจราจร" ประจำปี 2559

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 ชุด

กำหนดการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ งานสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำเซรามิค และการทำข้าวแต๋น ระดับปฐมวัย

พิธีบูชาขอบพระคุณ "สมโภชแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์"

กิจกรรมการสอนแบบบูรณาการ แหล่งเรียนรู้เป็นโครงการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ บูรณาการ สืบสานภูมิปัญญา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรม "วันรำลึกพระคุณแม่" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ระดับปฐมวัยจัดกิจกรรม "วันรำลึกพระคุณแม่" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2559

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559

กิจกรรมทัศนศึกษาพัฒนาผู้เรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 เพื่อเปิดโลกทัศน์และเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง1 2 3 4 5 6 7