จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษา บินลัดฟ้า ศึกษาอารยธรรมจีน
(เมื่อ 24/สิงหาคม/2561)
    
พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ
(เมื่อ 24/สิงหาคม/2561)
    
ACL Robotics
(เมื่อ 17/สิงหาคม/2561)
    
เปิดโลกกว้าง ทางการเรียนรู้ Living Library ACL
(เมื่อ 17/สิงหาคม/2561)
    
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา
(เมื่อ 26/กรกฎาคม/2561)
    
>