นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเข้าร่วมงานการประชุมคณะรัฐมนตรี
(เมื่อ 16/มกราคม/2562)
    
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษา บินลัดฟ้า ศึกษาอารยธรรมจีน
(เมื่อ 24/สิงหาคม/2561)
    
พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ
(เมื่อ 24/สิงหาคม/2561)
    
ACL Robotics
(เมื่อ 17/สิงหาคม/2561)
    
เปิดโลกกว้าง ทางการเรียนรู้ Living Library ACL
(เมื่อ 17/สิงหาคม/2561)
    
>