กำหนดการ พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
(13/กุมภาพันธ์/2561 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
ประกาศรางวัล กิจกรรม "BLUE & WHITE NIGHT" 60 ปี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
(12/กุมภาพันธ์/2561 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อโครงการ Gifted Class ชั้น ป.4 และ เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
(18/มกราคม/2561 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(15/มกราคม/2561 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(15/มกราคม/2561 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรม มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
(11/มกราคม/2561 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
ประกาศผล CHRISTMAS FAIR 2017 THE GRAND LUCKY DRAW วันที่ 22 ธันวาคม 2560
(22/ธันวาคม/2560 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)