อัตราค่าเรียน กิจกรรมพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561
(21/พฤษภาคม/2561 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
ราคาหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561
(11/พฤษภาคม/2561 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
การพัฒนาโครงการห้องเรียน Gifted สู่โครงการห้องเรียน Smart TECH
(20/เมษายน/2561 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
(19/เมษายน/2561 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(23/มีนาคม/2561 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
(19/มีนาคม/2561 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
ประกาศรายชื่อนักเรียน โครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาความพร้อม (สอนเสริมภาคฤดูร้อน 2561) Summer School 2018
(18/มีนาคม/2561 ::
จาก งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)