Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562
 

        รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 
 
                    - ระดับปฐมวัย
                    - ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
                    - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
                                    
                         
   หมายเหตุ 
                                    ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค. 2562  


ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2
ไฟล์แนบ 3


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 861 
กรรมการ   Array
มิส  วราภรณ์    ชุ่มแก้ว
มาสเตอร์  นิรันดร์    ศรีสุข ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  นิรันดร์    ศรีสุข ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 2371 ครั้ง จาก งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้